घरमा बस्नुहोस्, रचनात्मक रहनुहोस्

MOHP-नेपालका दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस् र आफ्ना हातहरू दिनहुँ धुनुहोस्। यस समयमा सबैजना सकारात्मक र रचनात्मक हुनै पर्छ।

COVID19 Updates

>कोभिड१९ को तथ्याड़क

*sabinrokka.com.np कुनै पनि डाटा प्रविष्टिहरूको लागि जिम्मेवार छैन।

Contact Form

Send